Smaller Default Larger

Postępowanie dotyczące zamówienia publicznego pn. „Wymiana podłóg w dwóch klasach starszej części budynku na obiekcie Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie” jest prowadzone na platformie zakupowej Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych we Wronkach.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/917687