Smaller Default Larger

Razem budujemy przyszłość

  1. Stanowimy zespół wspierający, współpracujemy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
  2. Jesteśmy otwarci na indywidualne potrzeby, rozwijamy talenty i zainteresowania, wspieramy inicjatywy.
  3. Świadomie korzystamy z technik komunikacyjno-informatycznych.
  4. Pracujemy innowacyjnie.
  5. Poznajemy i pielęgnujemy tradycję.
  6. Uczymy odpowiedzialności za siebie i innych.