Smaller Default Larger

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

4 września 2023 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

14 września 2023r.

Zebrania - Oddziały przedszkolne i klasy I-III godz. 17.30 w salach dzieci.
Klasy IV-VIII godz. 18.15. w salach uczniów. O 19.00 spotkanie wybranych rad oddziałowych w świetlicy.

4 października 2023r.

Zajęcia integracyjne 8.00-11.30   dłuższa opieka nad dziećmi /uczniami po wcześniejszym zgłoszeniu rodziców

wrzesień  2023r.

Próba egzaminów klas VIII

13 października 2023 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej; pasowanie na pierwszoklasistę w godzinach od 8.00 do 10.00

19   października 2023 r

„drzwi otwarte”

Listopad

Zebrania z rodzicami

24 listopada  2023 r.

Godzina wychowawcza-analiza wymagania procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się ,

28 listopada 2023 r.

Spotkanie SU z dyrektorem szkoły , by omówić wnioski dla szkoły z analizy z godz. wychowawczej.

10 listopada 2023 r.

Apel z okazji Święta  Niepodległości

Grudzień 

Kolejna próba egzaminu ósmoklasisty

7 grudnia 2023 r.

Dokument dla   rodziców o zagrożeniu oceną ndst

7 grudnia 2023 r.

„drzwi otwarte”

19 grudnia 2023r.godz.15.00

Wystawianie przewidywanych ocen

20 grudnia 2023r.

Wychowawca przekazuje dokument z ocenami przewidywanymi uczniom dla rodziców

21 grudnia 2023 r.

Wychowawcy zbierają podpisane  przez rodziców dokumenty z ocenami przewidywanymi

22 grudnia 2023r

Rekolekcje-Wigilia szkolna

23 – 31  grudnia 2023r.

Przerwa świąteczna

10 stycznia 2024 r.

Ocena przewidywana staje się ostateczną

12 stycznia 2024 r.

Koniec I półrocza

15 stycznia 2024r.

Rozpoczęcie II półrocza

19 stycznia  2024 r.

Uroczystość 150 lecia urodzin Wincentego Witosa

25 stycznia  2024 r.

Zebrania z rodzicami

12 -25 lutego 2024

Ferie zimowe

21 marca 2023r.

Dzień Wiosny

marzec

Kolejna próba egzaminu klas VIII

21 marca 2024r.

„drzwi otwarte”

28 marca -2 kwietnia 2024 r.

Przerwa świąteczna

kwiecień

Zebrania z rodzicami

30 kwietnia 2024 r.

Apel – Konstytucja 3 Maja

2 maja 2024 r.

Dzień  wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych- opieka nad dziećmi /uczniami po wcześniejszym zgłoszeniu rodziców

16 maja 2024 r.

Dokument dla   rodziców o zagrożeniu oceną ndst

16 maja 2024 r.

„drzwi otwarte”

14,15,16 maja 2024r.

egzaminy, dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

28  maja 2024r.

Wychowawca przekazuje dokument z ocenami przewidywanymi uczniom dla rodziców

29 maja 2024 r.

Wychowawcy zbierają podpisane  przez rodziców dokumenty z ocenami przewidywanymi

29   maja 2024r.

Święto szkoły – apel

31  maja 2024 r.

Dzień  wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych- opieka nad dziećmi /uczniami po wcześniejszym zgłoszeniu rodziców

3  czerwca 2024r.

Dzień Dziecka

12 czerwca 2024r.

Ocena przewidywana staje się ostateczną

19 czerwca 2024 r.

Dzień z wychowawcą 8.00-11.30  dłuższa opieka nad dziećmi /uczniami po wcześniejszym zgłoszeniu rodziców

21 czerwca 2024 r.

Zakończenie roku szkolnego