Smaller Default Larger

STATUT  Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie


REGULAMIN

Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa  w Biezdrowie


PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie

ANEKS DO PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO

Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie 

 


Ogólne zasady bezpieczeństwa dla Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Biezdrowie opracowane na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS- od 1 maja 2022r.

 


 PROCEDURY POSTĘPOWANIA KRYZYSOWEGO

w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie


REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa  w Biezdrowie


REGULAMIN BIBLIOTEKI

Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa  w Biezdrowie

Aneks nr 1 do REGULAMINU BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WITOSA W BIEZDROWIE W CZASIE PANDEMII COVID-19


REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ

Przy Szkole Podstawowej  im. Wincentego Witosa  w Biezdrowie

REGULAMIN WYCIECZEK

Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa  w Biezdrowie


REGULAMIN DOWOZÓW


 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. W. WITOSA W BIEZDROWIE   obowiązujący od dnia 1.05.2022

 


 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO

w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie

 


Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Biezdrowie

zarządzenie z dnia 24.03.20.pdf

zarządzenie z dnia 21.05.20.pdf

zarządzenie z dnia 22.05.20.pdf

aneks nr 1 z dnia 10.06.20.pdf

aneks nr 1 z dnia 14 września 2020r. pdf 

aneks nr 2 z dnia 14 maja 2021r. pdf 

zarządzenie z dnia 24.09.20.pdf

zarządzenie z dnia 30.09.20.pdf

zarządzenie z dnia 26.10.20.pdf

 zarządzenie z dnia 26.10.20.pdf

zarządzenie z dnia 24.08.21.pdf