Smaller Default Larger

STATUT

Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie


REGULAMIN

Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa  w Biezdrowie


PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie

ANEKS DO PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO

Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie 

ANEKS Z DNIA 17 MAJA 2021R. DO PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO

Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie 


Regulamin i procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Biezdrowie

od 1 września 2020 r. w okresie zagrożenia Covid 19

 

Zasady organizacji zadań Szkoły Podstawowej im. W Witosa w Biezdrowie związane z możliwością czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z COVID-19, w tym zasady organizacji zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość


 PROCEDURY POSTĘPOWANIA KRYZYSOWEGO

w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie


REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa  w Biezdrowie


REGULAMIN BIBLIOTEKI

Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa  w Biezdrowie

Aneks nr 1 do REGULAMINU BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WITOSA W BIEZDROWIE W CZASIE PANDEMII COVID-19


REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ

Przy Szkole Podstawowej  im. Wincentego Witosa  w Biezdrowie

REGULAMIN WYCIECZEK

Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa  w Biezdrowie


REGULAMIN DOWOZÓW


 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie

 


 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO

w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie

 


Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Biezdrowie

zarządzenie z dnia 24.03.20.pdf

zarządzenie z dnia 21.05.20.pdf

zarządzenie z dnia 22.05.20.pdf

aneks nr 1 z dnia 10.06.20.pdf

aneks nr 1 z dnia 14 września 2020r. pdf 

aneks nr 2 z dnia 14 maja 2021r. pdf 

zarządzenie z dnia 24.09.20.pdf

zarządzenie z dnia 30.09.20.pdf

zarządzenie z dnia 26.10.20.pdf

 zarządzenie z dnia 26.10.20.pdf

zarządzenie z dnia 24.08.21.pdf