Smaller Default Larger

Szanowni Rodzice!

Informuję, iż po zakończonym etapie rekrutacji wszystkie dzieci, które zostały zapisane do naszego oddziału przedszkolnego i do pierwszej klasy szkoły podstawowej zostały zakwalifikowane.

Lista zakwalifikowanych jest wywieszona na drzwiach wejściowych do szkoły.

Przypominamy, że kolejnym etapem rekrutacji jest złożenie przez rodzica potwierdzenia woli zapisu, które trzeba złożyć w szkole w terminie od 19 kwietnia 2021r.  do 30 kwietnia 2021r. osobiście lub za pomocą aplikacji vulcan.

Druk do pobrania będzie od dnia 19 kwietnia 2021r.
 na stronie http://spbiezdrowo.edu.pl/index.php/zasady-rekrutacji oraz w szkole przy wejściu.


         Rekrutacja w pięciu krokach - film instruktażowy

 


 

Nabór do oddziału przedszkolnego-link

 

wersja papierowa:

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.pdf

Oświadczenie o wielodzietności.pdf

Oświadczenie_o_zamieszkaniu_na_terenach_wiejskich.pdf

Zaświadczenie_o_zatrudnieniu.pdf

Oświadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka.pdf

 

 

Nabór do I klasy szkoły podstawowej-link

wersja papierowa:

Zgłoszenie – dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.pdf

Wniosek – dla dzieci spoza obwodu.pdf