Smaller Default Larger

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

1 września 2021r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

6 września 2021 r.

Rekolekcje 10.00 do 12.00

14 ,15,16 września 2021 r.

 Wywiadówki - 14 września oddziały przedszkolne, klasy IV,V i VI , 15 września klasy I, II i VII, 16 września klasy III i VIII - wybór rad oddziałowych, wyniki ankiet z czerwca, omówienie mocnych i słabych stron klasy

21 września 2021

Bieg po wiedzę

11-15  października 2021r.

Próba egzaminów klas VIII – j. angielski w sali

14 października 2021 r.

8.00-12.45

Dzień Edukacji Narodowej .Pasowanie na pierwszoklasistę , lekcje połączone z apelem.

22 października 2021

Spotkanie z SU na temat procesów nauczania

5 listopada 2021r.

Święto  Niepodległości –apel przez radiowęzeł, Klasa…..

12 listopada 2021

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

25 listopada 2021 r.

18.00- 19.30

„ drzwi otwarte” dla wszystkich, szczególnie dla zagrożonych spotkania rodzic- dziecko, nauczyciel; wywiadówka wg potrzeb rodziców, wychowawców;

Grudzień/styczeń

Kolejna próba egzaminu ósmoklasisty

3 grudnia 2021 r.

Kartki do rodziców o zagrożeniu oceną ndst

17 grudnia 20201r.godz.15.00

Wystawianie przewidywanych ocen

22 grudnia 2021r.

Rekolekcje-Wigilia - SU,  Anna Ćwiertnia ,Ewa Wziętek, jasełka dla 0,I-III,IV

17 grudnia 2021 r.godz.15.00

Wystawianie przewidywanych ocen

20 grudnia 2021r.

Kartki do rodziców- oceny przewidywane

23 – 31  grudnia 2021r.

Przerwa świąteczna

12 stycznia 2022 r.

Ocena przewidywana staje się ostateczną

15 stycznia 2022 r.

Koniec I półrocza

17- 30 stycznia 2022 r.

Ferie zimowe

10 lutego 2022 r.

Wywiadówka śródokresowa wg potrzeb, informacja dyrektora do rodziców

marzec

rekolekcje

21 marca 2022r.

Dzień Wiosny

14-19 kwietnia 2022 r.

Przerwa świąteczna

29 kwietnia 2022 r.

Apel – Konstytucja 3 Maja

2 maja 2022 r.

Dzień  wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

5 maja 2022r.

18.00-19.30

„drzwi otwarte” dla wszystkich, szczególnie dla zagrożonych spotkania rodzic, dziecko, nauczyciel, wywiadówka wg potrzeb rodziców, wychowawców,

20 maja 2022

Kartki do rodziców o zagrożeniu oceną ndst

24- 26 maja

egzaminy, dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych( bez przedszkola)

27  maja 2022r.

35 rocznica -  Święto szkoły

3 czerwca 2022r.

Wystawianie przewidywanych ocen

6 czerwca 2022r.

Kartki do rodziców- oceny przewidywane

15 czerwca 2022 r.

Ocena przewidywana staje się ostateczną

17 czerwca 2022 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23 czerwca 2022 r.

Dzień z wychowawcą

24 czerwca 2022 r.

Zakończenie roku szkolnego